Báo Tử Đầu Lâm Xung - The Man Named Leopard

80:00 phút 126 lượt 2019 Trung Quốc

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành động

Diễn viên: Tấn Tùng, Vu Chấn

Đạo diễn: Lý Tiểu Bằng

Vào thời nhà Tống, Lâm Xung là một danh tướng. Nhưng, Cao Khảm - con trai nuôi của tham quan Cao Cầu lập mưu để chiếm đoạt Lâm phu nhân. Mọi chuyện bắt đầu từ đây.