DW - Tòa Nhà Zig-Zag Nổi Tiếng Của Berlin: Bảo Tàng Do Thái

01:00 phút 4 lượt 2021 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Toàn Cảnh: Tòa Nhà Zig-Zag Nổi Tiếng Của Berlin: Bảo Tàng Do Thái

Tiếp theo