DW - Quirky Customs Số 03 - Alpine Cowboys in Austria - Harvest Festival with Whips and Trumpets

01:00 phút 6 lượt 2021 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Cùng tìm hiểu về một tập tục được địa phương gọi là “Schnalzen” - tập tục có truyền thống lâu đời ở Altenmarkt.

Tiếp theo