DW - Cầu cạn Gltzschtal - Cây cầu gạch lớn nhất thế giới (Gltzschtal Viaduct - The Largest Brick Bridge In the World)

01:00 phút 2 lượt 2020 Đức

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Various

Đạo diễn: Various

Cầu cạn Gltzschtal - Cây cầu gạch lớn nhất thế giới, được tính toán xây dựng với 98 khung vòm...