Cuộc chiến dưới tháp cổ 2

00:00 phút 3 lượt 2007 Mỹ

Gói cước:

Thể loại: Hành động - Phiêu lưu

Diễn viên: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz

Đạo diễn: Greg Strause

Một chiến binh Predator đã bị lây nhiễm tế bào Alien, phi thuyền buộc phải hạ cách khẩn cấp, đó là một thị trấn nhỏ ở vùng Colorado

Tiếp theo