Bao Thanh Thiên P41 - Vương Tôn Ăn Mày

6 tập 46:00 phút 12.180 lượt 1993 Đài Loan

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Hoàng Hà vỡ đê, Hoàng Thượng đã cử Bao đại nhân làm khâm sai đại thần đi tuần thú tìm cách cứu khổ cho dân. Từ đây, nhiều bí mật động trời được phát hiện...

Chọn Tập