Bao Thanh Thiên P35 - Thanh Long Châu

6 tập 46:00 phút 2.201 lượt 1993 Đài Loan

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

"Thanh Long Châu" - bảo vật quốc gia bị trộm đột nhập lấy mất, Hoàng Thượng khâm ban ngọc bội và lệnh cho Dương Thống lĩnh dẫn quân tìm châu và dẫn đến nhiều sự cố...

Chọn Tập