Bao Thanh Thiên P14 - Chín Bảng Tấu Chương

6 tập 47:00 phút 3.128 lượt 1993 Đài Loan

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Vương Luân là quan nhị phẩm được Hoàng Thượng trọng dụng nhưng lại lắm mưu hại người, điển hình là "huyết án diệt môn Lý gia", liệu hắn sẽ bị trừng phạt thế nào?

Chọn Tập