Bao Thanh Thiên P3 - Ly Miêu Hoán Chúa

7 tập 45:00 phút 3.290 lượt 1993 Đài Loan

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nước khác

Diễn viên: Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên, Tăng Á Quân, Tiêu Ngải

Đạo diễn: Trần Tuấn Lương

Lưu Hoàng Hậu và Lý Thần Phi đều lâm bồn nhưng Thần Phi hạ sinh được con trai, chính vì vậy Hoàng Hậu bèn cho đem một con ly miêu để tráo thái tử.

Chọn Tập