Sống Ở Việt Nam - Tre Việt Nam - Số 12

010:00 phút 6 lượt 2017 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hành Trình Khám Phá

Diễn viên: Brian

Đạo diễn: Various

Làng tre Phú An là nơi tập trung 1.500 bụi tre với hơn 300 mẫu tre trúc nứa thuộc 17 giống, chiếm gần 90% giống tre Việt Nam, trong đó có nhiều giống quý hiếm.

Tiếp theo