Tui hỏi Sao trả lời: Hậu trường phim "Gia tộc dậy sóng"

04:00 phút 34 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Talkshow

Diễn viên: Trương Nhi, Mai Huỳnh

Đạo diễn: SCTV14

Trong tập này của Talkshow "Tui hỏi Sao trả lời", chúng ta sẽ chứng kiến sự phối hợp ăn ý của các diễn viên trong quá trình hoàn thành bộ phim "Gia tộc dậy sóng".

Tiếp theo