Ranh giới thiện ác

30 tập 43:00 phút 29.862 lượt 2012 Hồng Kông

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Hồng Kông (TVB)

Diễn viên: Quách Tấn An, Từ Tử San, Miêu Kiều Vỹ, Trịnh Gia Dĩnh

Đạo diễn: Lâm Chí Hoa

Hướng Vinh và Vi Thế Nhạc điều có tiếng tăm và vị thế riêng ở nơi họ công tác, họ luôn có mối quan hệ tốt khi thường xuyên hợp tác với nhau để phá án .

Chọn Tập