BS Nguyễn Chấn hùng trò chuyện - Nhẹ bước lãng du

15:00 phút 44 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Y Bài

Diễn viên: BS Nguyễn Chấn Hùng

Đạo diễn: Đang cập nhật

Cùng nghe Bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng chia sẽ về quyển sách "Nhẹ bước lãng du" - tập hợp những liên tưởng thú vị, cảm nhận tinh tế trên bước đường “lãng du” của mình.

Tiếp theo