BS Nguyễn Chấn Hùng trò chuyện - Các bệnh ung thư thường gặp

14:00 phút 25 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Y Bài

Diễn viên: BS Nguyễn Chấn Hùng

Đạo diễn: Đang cập nhật

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm, có trên 100 loại nhưng có chung vài đặc tính quan trọng. Chương trình sẽ đề cập đến thông tin về các loại ung thư thường gặp.

Tiếp theo