BS Nguyễn Chấn Hùng trò chuyện - Bệnh ung thư là gì

14:00 phút 33 lượt 2016 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Y Bài

Diễn viên: GS BS Nguyễn Chấn Hùng

Đạo diễn: Đang cập nhật

Chương trình sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản, những quan niệm đúng đắn về bệnh ung thư. Từ đó giúp chúng ta chủ động hơn trong việc phòng chống các bệnh ung thư.

Tiếp theo