Cây tre 10 đốt

2 tập 20:00 phút 149 lượt 2010 Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Thể loại: Nụ Cười Vàng

Diễn viên: Tấn Hoàng, Mai Dũng, Thanh Long, Khánh Nam, Dũng Nhí

Đạo diễn: Nhật Trung

Bá hộ Lừa đã dùng rất nhiều cách để thi đậu kỳ khoa cử nhằm giữ vững địa vị của mình. Nhưng tất cả đều không thành công. Với sự xuất hiện của cây tre 10 đốt thì.

Chọn Tập